Rào chắn chì

Trong chẩn đoán hình ảnh  X-quang/CT  thường yêu cầu bệnh nhân, người nhà, nhân viên y tế làm việc ở lại trong phòng có tia X, nơi họ có thể tiếp xúc với bức xạ thứ cấp. Rào chắn tia X medisan có thể cung cấp đa dạng loại barrier từ barrier toàn thân như barrier che chắn kín một phần, barier chì dạng cửa sổ trong chụp nha khoa … . Rào chắn chì medisan có thể dễ dàng di chuyển với hệ bánh xe được gắn kèm theo.