Chì cuộn phòng Xray, CT

Tấm chì cuộn là một vật liệu mềm, dễ uốn và bẻ cong, gấp góc.

Được sản xuất bằng cách phay (cán) từ các tấm đúc hoặc đúc

trực tiếp từ kim loại nóng chảy thành một tấm liên tục.

Sản xuất theo tiêu chuẩn cao đáp ứng nhu cao nhất trong phòng CT, Xquang