Cửa chì phòng X-RAY, CT

Cửa bức xạ chất lượng cao với nhiều phong
Cách khác nhau. Cửa lót chì của chúng tôi
Đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các thông số
Kỹ thuật cần thiết cho bức xạ và che chắn tia X.